Ninni söylemenin bebek üzerindeki etkileri

Araştırmalar bebeğin doğumundan hemen sonraki erken dönemlerden başlamak üzere gördüğü ve duyduğu tüm olayların ileriki dönemlerde kendi görüş ve konuşma yetenekleri üzerinde derin bir etki bıraktığını ve şekillendirdiğini göstermektedir. 

Öğrenme yeteneği, 3 – 10 yaşları arasında en üst seviyelere ulaşır ancak ömür boyu devam eder. İlk 10 yıl boyunca müzik, dil eğitimi ve diğer ömür boyu sürecek yetenekler öğrenilmektedir.

Bu sürecin hemen başında annesinden işittiği ninniler işte bu sihirli kapının anahtarı olarak ortada durmaktadır.

Ninni’yi müzik formları içerisinde gördüğümüze göre, ninni için temel (basit) ifadelerin katılımı ile bir nevi şarkı söyleme yollu terapidir diyebiliriz.

(İnsan sesi burada “aktif-üretici”, bir ses çıkarıcısı işlevindedir) Çocukluğun ilk dönemlerinde ninniden, masaldan, ve sevgiden yoksunluk belirtileri gösteren çocukların, bu anlamda dikkate alınması gerekmektedir.

Bu çocuklar hayalgücünden de yoksundur, konuşmada beceriksiz, zayıf ifadeli ve oyun yeteneklerinde sınırlıdırlar. Elbette sözler de çok önemli yer tutmaktadır.

Ninninin terapistik bir yöntem olarak endikasyonları (uygunlukları) doktorlardan psikologlardan oluşan heyet tarafından belirlenmek kaydıyla bir çözüm yolu olarak uygulanabilmektedir.

Çocuksu kişiliğin ve optimal bireysel yaratıcılık imkanının en etkili anlamda yürütülebilmesi için en iyi şartlara sahip olan bir yatılı okul dahi, çocuğu izolasyona sürüklemektedir. Evdeki uygunsuz koşulları da göz ardı edemeyiz.

Nedir bunlar ? Şımartma veya fazla yüklenme, tutarsız eğitim ve kardeş sorunları sonucu oluşan yanlış eğitim gibi.

Ninni de, anne ve çocuk, interaksiyon içerisindedir (İki veya daha fazla bireyin karşılıklı olarak bir eylemde bulunmaları ve etkileşim halinde olmaları)

Çocuğunuza ninni söylediğinizde: Çocuklar ilişkilerinde duygusal olduklarından, bu sesle sevgiyi öğrenecektir. Bebeğinize gülümseyin, onunla konuşur gibi ona dokunarak ninni söyleyin, İhmal edilen bebeklerin beyinlerinin tüm bölgeleri gelişmesini tamamlayamazlar.

Ayrıca özellikle ona dokunmakla beynindeki büyüme hormonu salgılanmasını arttırırsınız. Günde 3 kez onbeşer dakikalık hafif masajlar yapın. Ninni söylerken cildinizin birbirinize temasını sağlayın.

Siz ninninizi söylerken bebeğinizin çıkardığı seslere, yüz ifadelerine ve hareketlerine karşı duyarlı olun; Bebekler kendilerini ifade etmek için kelimeleri kullanamazlar.

Onların kendilerini ifade etme biçimi çıkardıkları sesler, yüz ifadeleri ve hareketleridir. Bunlara karşı duyarlı olup istedikleri yanıtları verdiğiniz takdirde size güvenleri artacaktır. Ağladığında rahatının kaçtığını, acıktığını anlayıp onu doyurun, güldüğünde oyun istediğini anlayıp onunla oynayın.
Bebeğinizle konuşun, hikayeler okuyun, şarkılar söyleyin. Bebeğiniz söylediklerinizin anlamını bilmese bile bu konuşma ve dil öğrenme kapasitesini arttıracaktır. Araştırmalara göre bebeğiyle sık sık konuşan annelerin bebekleri 2 yaşına geldiğinde, bebekleri ile seyrek konuşan annelerin bebeklerine oranla 300 kelime daha fazla bilmektedirler. Okuma yetenekleri de gelişmektedir. Çocuğunuza resimli kitaplar okumanız ve ona resimlerde gördüklerini sormanız onun beyin gelişimine olumlu etki yapacaktır.

NİNNİLERİN GELİŞİMSEL ETKİLERİ

 1. Ninniler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalıdır
 2. Çocuğun algılama yeteneğinin geliştirilmesinde faydalıdır.
 3. Ninniler çocuğun konsantre olabilme yeteneğinin geliştirilmesinde yardımcıdırlar.
 4. Ninniler hiperaktif çocukların dengelenmeleri için önemli bir rol oynayabilirler.
 5. Ninniler çevresiyle iletişim zorluğu çeken çocukların olumlu ilişkiler kurabilmelerinde faydalı olabilecektir.
 6. Ninniler çocuğun başkaları ile daha iyi geçinmesini ve sosyal davranışlar geliştirebilmesini sağlayabilir..
 7. Ninniler çocuğun çevresine adapte olabilmesini yardımcı olur. (Daha ana kucağındayken, ninnilerin söylendiği yöne dönerek çocuklar bunu ispatlamışlardır)
 8. Ninniler çocuğun rahatlamasını ve gerginlikten (stresten uzaklaştırma) kurtulmasını sağlar.
 9. Ninniler çocuğa korunma duygusunu yaşatacak bir ortamı sağlar ve gelecekte de bu süreç faydalıdır.
 10. Ninniler çocuğa bir yere ait olduğunu ve önemsendiğini hissettirir.
 11. Ninniler, özellikle baskı ve korku içinde olan çocuğun, kendi kişiliğini yaşamasında ve bunu güçlendirmesinde fayda teşkil eder.
 12. Çocuğun kendi bağımsızlığını hissetmesinde ninniler başlangıçtır..
 13. Kişisel veya bireysel duyguların fark edilmesinde faydalıdır. (Anne-çocuk ilişkisi bazında)
 14. Çocuğun kendisini ve başkasını doğru algılayabilmesini sağlar.
 15. Bebeklikleri ninnilerle geçmiş çocuklarda, özellikle eğitim ve güçlü bir kişilik geliştirilmesi, bazı sosyal davranışların geliştirilmesi daha kolay olabilmektedir.
 16. Özellikle dağınık ve dengesiz davranan çocukların, kendilerini bir düzene sokmalarında faydalıdır.
 17. Çocuğa estetik olayları yaşama duygusunu geliştirmeye yardımcı olur.