Çocuğa okul sorumluluğu kazandırmak…

0
3579
Çocuğa okul sorumluluğu kazandırmak... 1

Hiç düşündünüz mü bilmem;

Çocuğa okul sorumlulukları neden sıkıcı gelir? Okula, derslere, ödevlere alışması neden gecikir ya da gerçekleşmez?

Şayet çocuk;

Her zorunluluğa,

Her alışkanlığa,

Her bağlayıcılığa,

Her kurala, her prensibe, programlı olan her işe okula başlama dönemi ile başlarsa…

Yani okuldan önceki 6 ya da 7 yıl boyunca evde hiçbir işe, hiçbir göreve, hiçbir kurala adım adım alıştırılmamışsa…

“Okula başlasın alışır” denmişse, işte bu çocuğa bırakın evle ilgili disiplin ve kuralları, okulla ilgili olan üç-beş zorunluluk bile sıkıcı, yorucu, bıktırıcı gelmeye başlar.

Yıllarca yabancısı olduğu tavırlar ve davranışlar birden önüne konulursa, “Paşa gönlün bilir, bundan sonra böyle…” denirse hem okulla hem de evle ilgili bir yığın kurala ve prensibe uyum sağlaması istenirse, ondan bu konuda başarılı olması beklenemez.

Çünkü çocuk bu yaşına kadar sivil yaşamında ebeveyn rehberliğinde;

Zaman planlamasını,

Dikkat toplamasını,

Bir konuya odaklanmayı,

Disiplin kuralları ile tanışmayı,

Kurallara uyum göstermeyi,

Arkadaş ortamına ayak uydurmayı,

Bazı konularda sorumluluk almayı,

Basit zorluklara katlanmayı becerememişse, bu gibi konularla hiç karşılaşmamışsa… Bütün bu zorunluluklar “okula başlama” ile çocuğun gündemine gelip oturmuşsa en ufak bir iş bile ona “çok güç” gibi görünür. Okulda verilen üç sayfalık ödev ona hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Okulun her konusu onu yorar.

Zira okul öncesi hayat çok rahattı. Ne ders, ne ödev, ne kural, ne disiplin, ne mecburiyet…hiçbir şey yoktu. Nereden çıktıydı bu okul şimdi…

Çözüm:

İşte okul çağına gelmiş ve okula başlamış çocuğunuzla ilgili hususlarda sorun yaşamamanız için okul öncesinde, 4 yaşından sonra yerine getirmeniz gereken en önemli iki ebeveynlik görevi vardır.

Şöyle ki;

  • İlk işiniz ona bir kol saati almanız olmalıdır. Böylece saati öğrenmesi, zamanı planlaması gibi becerileri kazanması gerekir. Evden her çıkışta eve dönüş zamanınızı kararlaştırmaya başlamalısınız.

Parka, etkinliğe, gezmeye, misafirliğe her gittiğinizde çocuğunuzla, “Biraz daha kalalım… Ne olur az daha duralım…” gibi disiplinsizlikler yaşamaktan onu korumuş olursunuz.

  • Alışveriş, çamaşır, misafirlik gibi bütün ev işlerinizi günlere yayıp haftalık olarak programlamalısınız. Bu şekilde çocuğunuzda “gününü bekleme, zamanı kullanma… Önünü görebilme… Program yapabilme…gibi yeteneklerin gelişmesi sağlanmış olur. Basit konularda çocuğunuzla sorunlar yaşamaktan da kurtulmuş olursunuz.

Dr. Yaşar Kuru

Okul Çocuğuna Kolay Ebeveynlik kitabından alınmıştır.