Birey olabilmeleri için onlara sorumluluk verin…


Birey olabilmeleri için onlara sorumluluk verin… Bugün çocuğunuza kıyamadığınız için…


Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz

Ad Blocker Detected!

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website.
Thank You!

Send this to a friend