Aslında var ama olmayan babalar…

0
44
Aslında var ama olmayan babalar... 2

Ne kadar değişik bir tanım oldu değil mi?

Aslında var ama olmayan babalar…

Kim bunlar?

➡️ Bu kişiler eve sadece para getirmenin görevi olduğunu düşünen, evde vücut olarak var olmanın yeterli olduğunu sanan, bağırmak, şiddet uygulamak, kızmak, höt demek görevlerine sahip ebeveyn olduğunu zanneden, annenin yükünü almayan ve bundan kaçan, aslında ruhen hiç olmayan babalar…

Peki böyle babaların çocuklarına ne olur?

⬇️ Çocuk kalıtımsal olarak birçok özelliğini babadan alır. Ama ruhen katkısı daha fazladır. Öncelikle ileride nasıl bir eş olacağını görerek bu şekilde yanlış öğrenir.

⬇️ Baba, kız ve erkek çocukların cinsiyetlerine uygun kişilik geliştirmelerinde çok önemli rol oynar.

⬇️ Babanın çocuğa olan ilgisi, temel güveni pekiştirir. Babanın çocuğa olan ilgisi, çocuğun zeka kapasitesini yaklaşık olarak %30 artırır. (Bilimsel araştırma sonucu)

⬇️ Baba ilgisizliği, erkek çocuklarda sosyal tepkilerde geriliğe neden olur.

⬇️ Babanın yokluğu ve ilgisizliği erkek çocukların güvensiz ve saldırgan, kız çocukların ise, anneye bağımlı bir şekilde yetişmesine neden olabilir. Bakın bağlı değil, bağımlı…

⬇️ Baba ilgisizliği ileriki yıllarda okul başarılarının düşmesine neden olabilir.

⬇️ Babanın yokluğu ya da ilgisizliği, çocukların ergenlik dönemini, derinden ve olumsuz etkileyebilir.

⬇️ Anneye daha çok asi tavırlar sergilenebilir.

⬇️ Bir tarafı her zaman eksik kalan yetimlerden adeta farksızdırlar. Hatta ulaşılabilir bir yerde var olduğunu ancak ulaşamadıklarını bilmek daha yıkıcıdır.

⭐ Babalar, lütfen evinizde ruhunuzla var olun. Siz şiddet göstermek ya da sadece para getirmek için yoksunuz.

⭐ Anneler, lütfen baba ile çocukları tehdit etmeyin. Aradaki bağın kopmasına ya da açılmasına sebep olan kişi olmayın.

Pedagog Rümeysa Demirörs

———